Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  |  Kattekleiv Ferie og Fritid | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05

SFO tlf: 98 23 37 00Velkommen!


Magi....
Vi har fått nytt felles telefonnummer: 98 23 37 00.
Tast 1: Kattekleiv
Tast 2: Villamoen
Tast 3: Trolldalen
Tast 4: Belmar
Tast 5: Sætrebo
Tast6: Kattekleiv Ferie og Fritid

Kattekleiv as er et driftsselskap som har som formål å drifte barnehager og andre barneomsorgsrelaterte virksomheter.
Kattekleiv as drifter fire barnehager,  en sport- og fritidsordning, et ferie- og fritidstilbud.
En barnehage i Tønsberg Kommune; Belmar Barnehage, samt et omsorg- og avlastingstilbud, og et ferie- og fritidstilbud for barn i alderen 0-10 år. 

Barnehagens pedagogiske plattform:
Vi ser på barn som helt unike og kompetente mennesker.
Helt fra fødsel av har barn mulighet for å utvikle seg til selvstendige individer.
Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter og tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter,
kreative prosesser og naturopplevelser. Barn og voksne skal i fellesskap oppleve humor og glede i barnehagen.
Barnehagetiden skal være preget av trygghet & omsorg, lek & læring, det skal være utfordrende og det skal være selvutviklende.
Visjonen vår; Gode Minner - Læring for Livet 


Instagram


Webløsning fra WebSys