Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Velkommen!


Magi....
Vi har fått nytt felles telefonnummer: 98 23 37 00.
Tast 1: Kattekleiv
Tast 2: Villamoen
Tast 3: Trolldalen
Tast 4: Stifsgården
Tast 5: Sætrebo
Tast 7: Belmar Småbarnsstue
Tast 8: Hovedkontor

Kattekleiv Barnehage as er et driftsselskap som har som formål å drifte barnehager og andre barneomsorgsrelaterte virksomheter. 

Kattekleiv Barnehager as drifter fire barnehager på Notodden og eies av Remida as v/ Inger Lise Wølner.  Remida as v/ Inger Lise Wølner eier også Belmar Holding as som drifter Belmar Barnehage as i Tønsberg Kommune, Belmar Barnehage as består av to barnehagebygg sentralt i Tønsberg Kommune - Sytiftgården 3-6 åringer og Belmar Smpbarnsstue som er for 3-6 åringer.

Det er muligheter for barn fra  Kattekleiv og Belmar  å være med på omsorg/avlastningstilbud-ferie og fritidstilbud i regi av Kattekleiv ferie og fritid etter søknad. Tilbudet er også for skolebarn og søsken til barn som har tilknytning til en av Kattekleiv eller Belmar Barnehage sine virksomheter. 

Pedagogiske plattform: 

I våre virksomheter ses barn som unike og kompetente mennesker. I samhandling med nære trygge aktive voksne skal barna få oppleve mestring, glede, humor og aktiv deltagende samhandling med sine nære voksne. Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter og tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter, kreative prosesser og naturopplevelser.  Barnehagetiden skal for barna være preget av nærhet, trygghet og omsorg. Lek & læring, opplevelser og erfaringer. Det skal være utfordrende og det skal være selvutviklende å være barn eller ansatt i en av Kattekleiv eller Belmar sine barnehager. 

Visjonen vår; Gode Minner - Læring for Livet 


InstagramWebløsning fra WebSys