Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  |  Kattekleiv Ferie og Fritid | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05

SFO tlf: 98 23 37 00Velkommen!


Magi....
Vi har fått nytt felles telefonnummer: 98 23 37 00.
Tast 1: Kattekleiv
Tast 2: Villamoen
Tast 3: Trolldalen
Tast 4: Belmar
Tast 5: Sætrebo
Tast6: Kattekleiv Ferie og Fritid

Kattekleiv as er et driftsselskap som har som formål å drifte barnehager og andre barneomsorgsrelaterte virksomheter.
Kattekleiv as drifter fire barnehager og  et Omsorg/avlasting -  ferie- og fritidstilbud. 


I selskapet har vi også en barnehage i Tønsberg Kommune; Belmar Barnehage som består av at to barnehagebygg - hvorav Belmar Småbarnsstue har tilbud for 0-3 åringer og Stiftsgården tilbud for 2-6 åringer. 

Det er også i Belmar Barnehage mulighet for å være med på omsorg/avlastningstilbud-ferie og fritidstilbud i regi av Kattekleiv Barnehager as etter søknad.

Barnehagenes pedagogiske plattform:
I våre virksomheter ser på barn som helt unike og kompetente mennesker.
Helt fra fødsel av har barn mulighet for å utvikle seg til selvstendige individer. Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter og tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter, kreative prosesser og naturopplevelser. Barn og voksne skal i fellesskap oppleve humor og glede i barnehagen. Barnehagetiden skal være preget av trygghet & omsorg, lek & læring, det skal være utfordrende og det skal være selvutviklende. 

Visjonen vår; Gode Minner - Læring for Livet 


Instagram
Webløsning fra WebSys