Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 0510 foreldrevettregler


Det å være foreldre, kan ofte være en utfordring. Vi ønsker det beste for barna våre, men kan noen ganger være i tvil hva som er rett og galt.

Organisasjonen Voksne for Barn (VfB) har utarbeidet en plakat med 10 foreldrevettregler, som første gang ble ble publisert i Magasinet Voksne for Barn 02/2005.

Hanne Tangenes - 05.06.2006

1. La barnet protestere uten å føle deg avvist
Barn må sette sine egne grenser, og noen ganger blir det gjort med krasse utsagn. Det stikker oftest ikke dypt. Snart blir du tatt til nåde igjen!

2. Vent ikke at barnet alltid skal være blid og glad.
Barn har mange følelser, og alle må få komme til uttrykk.

3. Gi ikke etter overfor barnet bare for å unngå bråk.
Barn føler seg trygge når det er grenser og rammer rundt dem. Men de må også få utfordre grensene for å være helt sikre.

4. La barnet føle at det er viktig.
Barn har et stort behov for å føle at det er viktig for foreldrene.
Barn vokser på kjærlighet og utfordringer.

5. Vær sannferdig overfor barnet .
Barn har ofte vanskelig for å skille sant fra usant. Løgner forvirrer barnet og gjør at det mister tilliten til deg.

6. Hold avtaler med barnet.
Barn føler seg maktesløse, hvis du bryter avtaler uten å ha en god grunn. Hvis ikke barnet trygt kan stole på deg, hvem kan det stole på
da?

7. Skrem ikke barnet unødig.
Noen ganger er det nødvendig å advare barnet mot farlige situasjoner,
men barn skal ikke skremmes til lydighet. Spar barnet for oppskakende viten om ting som det ikke kan gjøre noe med.

8. Le med og ikke av barnet.
Barn er stolte, og kan bli dypt såret når de føler seg latterlige. Le med
barnet, humor er en fin ting. Le ikke av barnet; klovnens maske kan dekke over mye tristhet.

9. Husk å rose barnet ditt.
Oppmuntring og gode ord motiverer barnet til samarbeid.
Positiv støtte styrker barnets selvfølelse og skaper pågangsmot.

10. Husk at du er et forbilde for barnet.
Barnet har knyttet seg til deg med sin dypeste kjærlighet og beundring. Derfor ønsker det å bli lik deg – i alle fall mens det er lite!
Det du gjør, det gjør barnet. Det du sier og mener, det gjentar barnet.Webløsning fra WebSys