Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Kostnader drift barnehager


Vi har valgt å lage en liten informasjonsside med noen linker til aktuelle barnehagerelaterte saker knyttet drift av barnehager.

Informasjonen er tenkt som informasjon til SU representanter og andre som er interessert i gjeldene regel og lovverk knyttet til barnehagedrift.

.

.

Kattekleiv Barnehager as er forpliktet til å ha et godt samarbeid med dere foreldre for å gi et best mulig tilbud til deres barn. Barnehageloven legger noen føringer som gir private barnehager forpliktelser ovenfor dere foeldre i forhold til oppdatering og informasjon om regnskap og drift av barnehagen.

For at dere skal få en grunndig forståelse for regnskap og budsjettarbeidet er det viktig for oss at dere får innsyn og dokumentasjon på hva som er gjeldene lovverk, hva som danner grunnlaget for overføringer til private barnehager, og hva forskningsmiljøer, kunnskapdepartementet med fler sier om barnehagedrift generelt og hva som ligger i rammebetingelsene til barnehagedrift i Norge.

Vi har lagt noen linker til Telemarksforskning sine rapporter, noen linker til dokumenter hos Kunnskapsdepartementet.

Les og lær:Webløsning fra WebSys