Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Arkiv 2004


Eventyret starter. Dette er vårt første driftsår og allerede i juli 2004 åpner vi Trolldalen Gårsdbarnehage. Karin og Lisbeth blir ansatt i Kattekleiv Barnehage as.
Mediene fatter interesse for Kattekleiv Barnehage. De siste dagene har både fylkesavisene og lokalavisa gjort intervjuer angående ulike saker. Sist ut var den riksdekkende radiokanalen Kanal 24!
Les mer >>
Kattekleiv Barnehage går fra 01.01.2004 over til ny driftsmodell. Barnehagen blir et aksjeselskap med fire ansatte som eiere. Samtidig skilles eiendomsdrift og konsulentvirksomhet ut i egne selskap slik at Kattekleiv Barnehage AS kan konsentrere seg om det som er viktigst: Å gi et godt barnehagetilbud til barna.
Les mer >>
Kattekleiv jobber nå med å opprette en gårdsbarnehage i Heddal. Gården ligger i Trolldalen i nedre del av Skilrudfeltet. Den har inntil nå vært benyttet til dagmammavirksomhet. Gårdsbarnehagen vil være et supplement for alle barn i Kattekleiv Barnehage.
Les mer >>
Kattekleiv Barnehage har besluttet å ta ut stevning mot Notodden Kommune. Barnehagen krever å bli behandliet likt med de kommunale barnehagene økonomisk. Kattekleiv Barnehage er den første barnehagen i landet som går til dette skrittet for å få avklart hvem som har ansvaret for at det innføres makspris.
- Vi må gå til dette skrittet for at foreldrene skal få makspris på lik linje med de kommunale barnehagene, sier daglig leder Inger Lise Wølner.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys