Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Arkiv 2006


Etter to års kamp får vi endelig pengene til ungene våre. Vi innfører lovbestemt maksimalpris fra 01.01.2007.
Barnehagen har nå fått over 700.000 kroner fra kommunen.

Les mer >>

Retten avviste i første runde vår sak mot kommunen og ga staten medhold i saken som barnehagen reiste mot departementet.

Kattekleiv Barnehage og Private barnehagers Landsforbund vedtar at saken skal ankes for lagmansretten.

Barnehagen får som kjent, fri rettshjelp i denne prinsippielt viktige saken.

Les mer >>
Retten avviste i første runde vår sak mot kommunen og ga staten medhold i saken som barnehagen reiste mot departementet.

Kattekleiv Barnehage og Private barnehagers Landsforbund vedtar at saken skal ankes for lagmansretten.

Barnehagen får som kjent, fri rettshjelp i denne prinsippielt viktige saken.
Les mer >>
Vi har fått kommunale driftsmidler gjeldene for 2005, vi får etterbetalt øremerkede statsmidler fra desember 2005 og vi forventer kommunale driftsmidler for 2006.

Dette betyr at vi klarer å innføre lovbestemt maksimalpris.
Les mer >>
Forslag til endring av betalingssatser, innføring av lovbestemt maksimal pris i Kattekleiv Barnehager as.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys