Kontakt Kattekleiv
Kattekleiv barnehage as
avd. Kattekleiv
Kattekleiv 8
3683 Notodden
Tlf: 98 23 37 01Nytt fra virksomhetsleder


Barnehageåret 2014 - 2015

Det nye barnehageåret er godt i gang. Vi velger oss temaer som er vide og som barna kan være med å velge innenfor.

De minste på Eldora vil i  år satse på "MEG OG SANSENE MINE" barna smaker, lytter, tar og føler på det meste og gjennom året som går så får de opplevelser.

Solvang har i år valgt å jobbe med tema "LEK gjennom fortellinger og eventyr". Vi vil lese, fortelle, bruke konkreter og dramatisere. 

Bjørnehula har i år et tema de kaller "VI ER SNART SKOLEBARN", som har undertema som språklig bevissthet, trafikkopplæring, forskning, IKT, førmattematikk og skoleforberedende aktiviteter.

Temaer som alle jobber med, på litt ulik måte, er Brannvern, Psykisk helse(10. okt), Kulturuke i forbindelse med FN-dagen 24. okt., fargefest og tradisjonelle tider som jul, påske, 1. mai og 17. mai.

Humor og glede, positive erfaringer og minnerike opplevelser skal prege barnehagehverdagen, og vi vil at alle skal ha hatt en god dag. Satsingsområdet vårt er lek og språk og det er noe som vi er opptatt av på alle avdelingene.

Hilsen fra Hilde


Webløsning fra WebSys