Kontakt Sæterbo
Daglig leder: Inger Lise Wølner
Tlf: 90 96 87 19

Kattekleiv barnehage as
avd. Sæterbo
Nordahl Griegsgate 6
3679 Notodden
Tlf: 98 23 37 05Vi har 3 avdelinger på Sætrebo


Sætrebo er en barnehage for 0- 6 åringer fordelt på 3 avdelinger.

Vi har en barnehage med 3 etasjer. I underetasjen har vi felles garderobe, i første etasje holder de minste til og denne avdelingen heter TELLUS ( som betyr planeten jorda ). 
På Tellus er det barn fra 0-3 år.

I andre etasje holder 3-4 åringene til og denne avdelingen heter NEPTUN. Disse to avdelingene har mange rom å boltre seg på og det syntes vi er bra slik at vi kan jobbe med barn i mindre grupper.
De aller største - førskolebarna er mye i egne lokaler i et eget hus på uteplassen. I alle våre barnehager kalles denne avdelingen for BJØRNEHULA. Bjørnehula er på sport en dag pr. uke sammen med førskolebarn fra de andre barnehagene våre.

I vår felles garderobe blir barna tatt i mot om morgenen og alle barn og foreldre blir på denne måten  kjent med alle de voksne som jobber hos oss. Det ser på som en stor styrke.

Vi er mye sammen ute på tvers av avdelingene. Det er gøy å være sammen og de minste lærer mye av de som er større. de store barna syntes det er veldig stas å " passe " på de minste. Barna lærer å ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre.

På turdagene er vi oftest på hver våre turer tilpasset alder.Webløsning fra WebSys