Kontakt Villamoen
Kattekleiv barnehage as
avd. Villamoen
Orekåsvegen
3674 Notodden
Tlf: 98 23 37 02Årsplan og langtidsplan


HUMOR og GLEDE skal prege hverdagen for små og store!
I årsplanen presenterer vi hvilke fokusområder vi har valgt å prioritere i henhold til de 7 FAGOMRÅDENE Rammeplanen pålegger oss å jobbe etter - avhengig av aldersgruppe.

  
FELLES TEMA VILLAMOEN 2014 - 2015
NATURENBJØRNEHULA - siste år før skolestart!
Det er STORT å være STØRST - og det siste året skal være noe spesielt og minnerikt.
Humor & glede, gode minner, utfordringer, læring, utforskning og lek = hverdagen for ALLE barn,  men med ekstra mye for de eldste!
Gjennom lek, samtale, temagrupper og hverdagsaktiviteter bygger vi opp SELVTILLITT og SELVSTENDIGHET.
Siste årskull får det lille ekstra som f.eks tur til skøytebanen, ut på ski, besøk i basseng, togtur til Eventyrfabrikken, hyttetur med overnatting, skoleforberedelser, skolebesøk og litt lengre torsdagsturer enn de andre. De vil også få flere turer 
rundt om i byen og omegn, også sammen med Bjørnehulebarn fra de andre husa.


 
 
0 - 4 åringene
Trygghet og tillit vektlegges og SPRÅKET har en sentral plass. I tillegg er det viktig å ha fokus på at mye læring skjer gjennom bruk av kroppen; både ute og inne. Opplevelser skal være positive i seg selv men også danne grunnlag for læring - aktive og bevisste voksne har ansvar for å legge til rette for gode opplevelser OG hjelpe med å bearbeide disse slik at vi oppnår læring. LEK og LÆRING hånd i hånd.Gjennom bevisst bruk av de sju fagområdene ( se årsplanen ) har vi lagt føringer for hva hvert årstrinn skal ha fokus på.

Webløsning fra WebSys