Belmar Barnehage


Belmar Barnehage ligger i hyggelige omgivelser sentralt i Tønsberg Sentrum. Nærmeste nabo er Sykehuset i Vestfold.

Barnehagen består av to barnehage bygg; Belmar Småbarnsstuer er tilrettelagt for barn i alderen 0-3 år, og i Stiftgsården holder 3-6 åringene hus. I Belmar Småbarnsstue er det hovedavdelinger - Bellamie 0-2 åringer og Bellamohna 2-4 åringer. I Stiftsgården holder har vi Bella 3-4 år , Bellathony 4-5 år og Bjørnehulebarna som er førskolebarna. I Belmar Barnehage har 65 barn en barnehageplass årlig.

Barnehagen er åpen daglig fra kl.06.45 til kl.16.45
- Barnehagen har eget feie og fritidstilbud i Juli i regi av Belmar Ferie og Fritid
- Det er mulighet for å betale for ekstra pass av barn på ettermiddag/kveld/helg/natt etter søknad.
Dette er et tilbud i regi av Belmar Ferie og Fritid / omsorg og avlastning.


   

Belmar Barnehage as,        Tlf. 90 23 37 00

Daglig leder : Inger Lise Wølner  Mob. 90 96 87 19  

Adresse: Håkon V Gate 3, 3116 Tønsberg                    Tlf. 98233700     belmar@kattekleiv.no


Daglig leder i Belmar Barnehage as : Inger Lise Wølner
ingerlise@kattekleiv.no

Mob. 909 68 719


Styrer i Kattekleiv as: Hæge M. Lund har et delegert administrativt ansvar for foreldrebetaling og lønnskjøring i Belmar Barnehage as

hml@kattekleiv.no   Mob. 92407442


I sa

Det er FN´s menneskerettiger som er retningsgivende for vårt daglige pedagogiske arbeid. 

Belmar barnehage er en Reggio Emilia Inspirert barnehage. 

Humor og glede. positive erfaringer og minnerike opplevelser preger barnehagens hverdag og innhold. Det er relasjonene mellom barn og voksne, mellom foreldre og ansatte som gir trygghet og rammer for et åpent å godt trygt samarbeid mellom barnehage og hjem. 

Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter, å tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter og opplevelser, kreative prosesser og allsidige naturopplevelser. 

Barn lærer gjennom lek, opplevelser og positive erfaringer i nær relasjon med trygge omsorgspersoner. I  Belmar er vi opptatt av å ta barn på alvor, lytte til barnets interesser og tilrettelegge miljøet til beste for det enkelt barn, for barnegruppa, foreldrene og andre samarbeidspartnere i tråd med de til enhver tids gjeldene lovverk og forkrifter gjeldene barnhager og andre barneomsorgsvirksomheter.

Det skal være morro, det skal være trygt og det skal være opplevelsesrikt å ha et tilbud i Belmar Barnehage. 

 Vår visjon : GODE MINNER LÆRING FOR LIVET
Webløsning fra WebSys