Belmar Barnehage


Belmar Barnehage ligger sentralt i Tønsberg Kommune. Nærmeste naboer er Sykehuset i Vestfold, Bispegården og Kirkegården mot Farmandstredet og Jernebanestasjonen.

Belmar har som formål å drifte barnehager og andre barneomsorgs-relaterte virksomheter.

Belmar Barnehagen ble godkjent 31.05.2010 for 18 barn. Åpen daglig fra kl.06.45 til kl.16.30 - 12 mnd pr. år.


Belmar Barnehage as   Org.nr. 992 840 005

Håkon V Gate 3, 3116 Tønsberg

Tlf. 98233704

belmar@kattekleiv.no

Daglig leder: Inger Lise Wølner
ingerlise@kattekleiv.no

Mob. 909 68 719

Styrer i Kattekleiv as: Hæge M. Lund
haege@kattekleiv.no

Mob. 92407442


I tillegg til barnehage difter Belmar også Ferie og Fritidstilbud for barn i alderen 0-10 år, samt et omsorg og avlastningstilbud for barn i alderen 0-10 år i samarbeid med Kattekleiv Ferie og Fritid. Det er FN´s menneskerettiger som er retningsgivende for vårt daglige pedagogiske arbeid. 

Belmar barnehage ønsker være en Reggio Emilia Inspirert barnehage. 

Humor og glede. positive erfaringer og minnerike opplevelser preger barnehagens hverdag og innhold. Det er relasjonene mellom barn og voksne, mellom foreldre og ansatte som gir trygghet og rammer for et åpent å godt trygt samarbeid mellom barnehage og hjem. 

Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter, å tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter og opplevelser, kreative prosesser og allsidige naturopplevelser. 

Barn lærer gjennom lek, opplevelser og positive erfaringer i nær relasjon med trygge omsorgspersoner. I  Belmar er vi opptatt av å ta barn på alvor, lytte til barnets interesser og tilrettelegge miljøet til beste for det enkelt barn, for barnegruppa, foreldrene og andre samarbeidspartnere i tråd med de til enhver tids gjeldene lovverk og forkrifter gjeldene barnhager og andre barneomsorgsvirksomheter.

Det skal være morro, det skal være trygt og det skal være opplevelsesrikt å ha et tilbud på Belmar. 

 Vår visjon : GODE MINNER LÆRING FOR LIVET
Webløsning fra WebSys