Belmar Barnehage


Belmar Barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage som ligger sentralt i Tønsberg Sentrum.

Nærmeste Sykehuset i Vestfold, busstasjon, jernbanestasjon og Tønsberg Sentrum.

Barnehagen består av to barnehage bygg fra begynnelsen av 1900 tallet som er rehabilitert og tilrettelagt for barnehagedrift.

To barnehagebygg - Belmar er tilrettelagt for barn i alderen 0-4 år. Faglig leder er Marie Horpestad. I Stiftgsården holder 3-6 åringene hus under faglig ledelse av Madelen W. Nordbak og hennes team.

Daglig leder og eier av barnehagene er : Inger Lise Wølner
Mob. 90968719


 Belmar Barnehage as,        Tlf. 90 23 37 00

Daglig leder : Inger Lise Wølner  Mob. 90 96 87 19  

Adresse: Håkon V Gate 3, 3116 Tønsberg                    Tlf. 98233700     belmar@kattekleiv.no

Det er FN´s menneskerettiger som er retningsgivende for vårt daglige pedagogiske arbeid. 

Humor og glede. positive erfaringer og minnerike opplevelser preger barnehagens hverdag og innhold. Det er relasjonene mellom barn og voksne, mellom foreldre og ansatte som gir trygghet og rammer for et åpent å godt trygt samarbeid mellom barnehage og hjem.  Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter, å tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter og opplevelser, kreative prosesser og allsidige naturopplevelser. 

Barn lærer gjennom lek, opplevelser og positive erfaringer i nær relasjon med trygge omsorgspersoner. 

I  Belmar er vi opptatt av å ta barn på alvor, lytte til barnets interesser og tilrettelegge miljøet til beste for det enkelt barn, for barnegruppa, foreldrene og andre samarbeidspartnere i tråd med de til enhver tids gjeldene lovverk og forkrifter gjeldene barnhager og andre barneomsorgsvirksomheter.

Det skal være morro, det skal være trygt og det skal være opplevelsesrikt å ha et tilbud i Belmar Barnehage. 

Belmar Barnehage AS er parnerskapsbarnehage med Universitetet i Sør Øst Norge - USN - Barnehagen har studenter gjennom hele barnehageåret. 

 Vår visjon : GODE MINNER LÆRING FOR LIVET


Belmar Barnehage AS er en privat Reggio Emiliainspirert barnehage som ligger sentralt i Tøsnsberg Kommune.

Nær Sykehuset i Vestfold, Jernbanestasjon, busstasjon og Tønsberg sentrum.

En litt utradisjonell barnehage med tilhørighet i to ulike rehabiliterte ærverdige bygg fra begynnelsen av 1900 tallet. Med de flotte hagene og hagestua har barnehagens uteområde blitt en hyggelig grønn oase i sentrum av Tønsberg Kommune.
Les mer >>Webløsning fra WebSys