Belmar Barnehage


Belmar Barnehage ligger i hyggelige omgivelser sentralt i Tønsberg Sentrum. Nærmeste nabo er Sykehuset i Vestfold.

Barnehagen består av to barnehage bygg; Belmar Småbarnsstuer, tilrettelagt for våre 0-3 åringer. Stiftsgården som er tilpassede lokaler for våre flotte 3-6 åringer. Egen Bjørnehule for førskolebarn. I Belmar er det i dag mellom 30 og 35 barn i hvert barnehagebygg.

Barnehagen er åpen daglig fra kl.06.45 til kl.16.45
- Barnehagen har eget feie og fritidstilbud i Juli


   

Belmar Barnehage as,        Tlf. 98 23 37 00

Adresse: Håkon V Gate 3, 3116 Tønsberg    Tlf. 98233700     belmar@kattekleiv.noDaglig leder: Inger Lise Wølner
ingerlise@kattekleiv.no

Mob. 909 68 719

Styrer i Kattekleiv as: Hæge M. Lund har et delegert administrativt ansvar for foreldrebetaling og lønnskjøring i Belmar Barnehage as
hml@kattekleiv.no   Mob. 92407442


I samarbeid med Kattekleiv Barnehager as vil det etterhvert være mulig å søke om omsorg/avlasting - ferie og Fritidstilbud for barn i alderen 0-10 år. Det er FN´s menneskerettiger som er retningsgivende for vårt daglige pedagogiske arbeid. 

Belmar barnehage er en Reggio Emilia Inspirert barnehage. 

Humor og glede. positive erfaringer og minnerike opplevelser preger barnehagens hverdag og innhold. Det er relasjonene mellom barn og voksne, mellom foreldre og ansatte som gir trygghet og rammer for et åpent å godt trygt samarbeid mellom barnehage og hjem. 

Grunnfilosofien i vårt pedagogiske arbeid er å se muligheter, å tilrettelegge for allsidige sansemotoriske aktiviteter og opplevelser, kreative prosesser og allsidige naturopplevelser. 

Barn lærer gjennom lek, opplevelser og positive erfaringer i nær relasjon med trygge omsorgspersoner. I  Belmar er vi opptatt av å ta barn på alvor, lytte til barnets interesser og tilrettelegge miljøet til beste for det enkelt barn, for barnegruppa, foreldrene og andre samarbeidspartnere i tråd med de til enhver tids gjeldene lovverk og forkrifter gjeldene barnhager og andre barneomsorgsvirksomheter.

Det skal være morro, det skal være trygt og det skal være opplevelsesrikt å ha et tilbud i Belmar Barnehage. 

 Vår visjon : GODE MINNER LÆRING FOR LIVET

Belmar Barnehage ligger sentralt plassert nær Sykehuset i Vestfold, Jernbane, busstasjon og Tønsberg sentrum. En hyggelig barnehage i to flotte gamle ærverdige bygg. En hyggelig oase i sentrum av Tønsberg Kommune.
Les mer >>Webløsning fra WebSys