2019/2020


Virksomhetsplan og årsplan for Belmar Barnehage as

Belmar Barnehage as har et tredelt planleggingsverktøy som synliggjør barnehagens innhold. 

Barnehagens virksomhetsplan er en langtidsplan gjeldene for tidsperioden 2019-2022. Barnehagens årsplan er gjeldene for barnehageåret 2019-2022 og er barnehagens grovplanlegger for barnehageåret. 

Hver måned har barnehagens avdelinger et mer detaljerte månedshefter som dokumenterer barnehagens innhold i den kommende måned, samtidig så foreligger det også en dokumentasjon og en evaluering av forrige måned. 

Barnehagen har egen intranettkommunikasjon med foreldre via kidplan. Alle dokumenter for barnehagen ligger her. 

Webløsning fra WebSys