Barnehagedagen


En liten oversikt over en helt vanlig barnehagedag i Belmar Barnehage, hva hva vi vektlegger, hvordan den tilrettelegges og hvorfor vi gjør det vi gjør basert på vårt pedagogiske grunnfundament basert på hva vi mener er bra for barn.
 
Litt om hva vi tenker om mat og måltider i barnehagen
Les mer >>
En vanlig barnehagedag på Belmar
Les mer >>
En grovplan over hvordan er uke ser ut i vår barnehage.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys