Foreldrenettet


Flotte bilder fra 2019, klikk dere inn å se på tildelt kode på kidplan

Det nye foreldrenettet vårt var klart til å tas i bruk 01.01.2019.  

Kidplan er et eget foredrenett; et intranett der "godkjent personlig"  informasjon gjeldene deres barnehage, deres barns avdeling, samt praktisk informasjon gjeldene deres barn vil ligge som er i tråd med nytt gjeldene lovverk for personvern. 

Hvert barn som har barnehageplass i en av våre barnehager har en personlig kode - i tilegg vil hver av foreldrene få sitt personlige passord. 

Dere vil da komme inn i deres barns barnehage, deres barn avdeling og deres barns personlige mappe hvor det ligger viktig informasjon, bilder og annet som kan være viktig å vite for dere og deres barn. 

Ansatte, studenter eventuelt andre som har arbeidspraksis med mer i en av våre barnehager vil også ha sin egen personlig kode som vil være knyttet opp til den enkelte barnehages administrasjons side. 

I Kidplan ligger all informasjon det er forventet at ansatte  skal ha kjennskap til, og trenge for å kunne utøve sin jobb i tråd med barnehagelovens bestemmelser. 

Sidene er under oppgradering, det  skjer utvikling og nye ting fra uke til uke. 

Følg med!

Kom med tilbakemeldinger for eventuelle forbedringer:)

Mvh Inger Lise Webløsning fra WebSys