Ettermiddag-helg-natt tilbud


Ferie og fritidstilbudet ble etablert sommeren 2012

Tilbudet innebefatter som også et åpent omsorg og avlastningstilbud på ettermiddag, kveld og natterstid inkl. helger.

Vi har fått spørsmål om jula - Dette er også mulig!

Det er eget personale som arbeider i Belmar Ferie og Fritid. Dette er ikke endel av barnehagens tilbud.


Tilbud er åpent daglig etter søknad - 12.mnd pr. år. 

Idividuelle tilbud for barn i alderen 0-10 år. 
Tilbud til grupper med barn, individuelle tilbud for enkelt barn, tilbud en-til-en eller en-i gruppe basert på barnets, familiens eventuelle andre samarbeidspartneres behov. Priser forhandles individuelt basert på hva slags tilbud det er ønskelig for det enkelte barn.

Tilbudet er basert på aktivitet, opplevelser, lek og omsorg
Belmar er basen vår, det er her barn og foreldre har tilhørighet. Det er her vi etablerer relasjon og bygger tillit og trygghet. Det er her vi møtes, det er her vi har samlingspunkter til felles glede og nytte. Det er her vi bygger nettverk.  


Fast personale med høy fagligkompetanse som kjenner barnet og familiens behov.
Vi bruker vår faste stab/lederteam for å tilrettelegge dette tilbudet i samarbeid med foreldre og eventuelle andre samarbeidspartnere; Dette fordi enkelte nøkkel personal lenge har har hatt ønske om- og er klare for nye utfordringer - Som ldaglig leder trenger jeg deres kompetanse i den videre utviklingen av Belmar Barnehage, Belmar omsorg og avlastning og Belmar Ferie og Fritid. 

Personalet i Belmar har høy fagkompetanse, de har bred personlig kompetanse og er engasjert og interessert i sitt daglige pedgogiske og metodiske arbeid med barn. 

Foreldresamarbeid
Belmar har foreldre  og samarbeidspartnere som støtter opp om oss, og om dette tilbudet! Det er gøy å ha fått med oss nye og flere kompetente samarbeidspartnere. Dette gjør tilbudet til det enkelte barn bedre på en mer helhetlig måte, samtidig opplever vi at foreldrene og samarbeidspartnere opplever rammene på Belmar som trygge og gode for barna. 

Samarbeid med sykehuset i Vestfold
Etter flere henvendelser fra ansatte på sykehuset i Vestfold har jeg lovet å arbeide videre med et forslag til kriseberedskapstilbud, Vi har et tilbud for våre foreldre, vi har kapasitet til mer og en plan som kan håndtere det uforutsette hvis behov.

I Tønsberg Kommune er det fortsatt underdekning på barnehageplasser
Barn som ikke har lovfestet rett blir fortsatt ikke prioritert ved opptak i Kommunale barnehager. Dette fordi det ikke er tilstrekkelig med barnehageplasser for disse barna. Dette gjelder de som har søkt etter 1.februar - eventuelt de som ikke fyller 1 år før etter 1.November. Dette skaper store problemer for foreldre som skal arbeide på sykehuset og som flytter til Tønsberg etter at søknadsdatoen til samordnet opptak er gjennomført. Det er forøvrig også en forutsetning for å få barnehageplass i Kommunale barnehager at familien faktisk er bosatt i Kommunen ved søkertidspunktet 1.feb. for å ha mulighet for å bli vurdert. Ut i fra alle henvendelsene vi får fra sykehusansatte vil vi anse at dette er et reellt problem for den enkelte familie. Spesielt vanskelig blir det fordi familier ikke har nettverk og familie i Tønsberg og således må i mange tilfeller overlate barn til "svarte" ukjente dagmammaer. 

Det er også kommet ønsker om å kunne ha turnustilbud i barnehage - samt ha mulighet for å kombinere dette med Omsorg-Avlastning / Ferie og Fritidstilbudene. 

Dette er selvfølgelig mulig. Det er mulig å legge inn søknad så behandler jeg alle søknader individuelt å ser hva jeg kan få til. 

Inger LiseWebløsning fra WebSys