Priser


Denne siden ble sist oppdatert 15.08.2019

Barnehagens utgifter skal være forutsigbare, ingen tillegsregninger.
Lovfestet makspris pr. 01.08.2019 er kr. 3 040,- for en 100% plass. Prisen er fastsatt av Stortinget og er lik i alle barnehager i Norge.

Barna får 3 måltider om dagen pris vedtatt av barnehagens SU = kr. 500,- for 100% barnehageplass. Barnehagen kjøper frukt og grønnsaker til barna.

Etter søknad til Kommunen kan en få innvilget gratis kjernetid i barnehagen fra barnet fyller 2 år. - Inntil 20 t. pr. mnd for familier som har en årsinntekt som er lavere enn
kr. 548 500,- Samme sum er gjeldene i forhold til søknad om inntektsgradert foreldrebetaling.
PRISER I BELMAR  BARNEHAGE

Plass str.Dager pr.ukePris uten matMatpengerPris med mat
100%5 dgkr. 3  040,-kr. 500,-kr. 3 540,-
90%4-5 dgkr. 2 980,-kr. 450,-kr. 3 430,-
80%4 dgkr. 2 880-kr. 400,-kr. 3 280,-
70%3-4 dgkr. 2 530,-kr. 350,-kr. 2 880 -
60%3 dgkr. 2 280,-kr. 300-kr. 2 580,-
50%2-3 dgkr. 2 030,-kr. 250,-kr. 2 280,-
40%2 dgkr. 1 780,-kr. 200,-kr. 1 980,-
30%1-2 dgkr. 1 1680,-kr. 150,-kr. 1 830,-
20%1 dgkr. 1 380,-kr. 100,-kr. 1 480,- 

Søskenmoderasjon for barn nr.2 ;  30% av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.
Søskenmoderasjon for barn nr.3 eller fler; 50%  av pris u/ mat. Matpenger kommer i tillegg.

Pris pr. ekstradag er nå fastsatt til kr. 300 kroner. Det er ingen søskenmoderasjon på ekstra dager. 

Juli er barnehagens betalingsfrie måned. Dette er feriemåneden i Belmar barnehage. 

Det er mulig å betale ekstra for å være i barnehagens sommerbarnehagen/feriebarnehagen i Juli. 


Pris for hele Juli måned er basert på ordinære gjeldene priser for barnehageplass i Belmar Barnehage. 

Det må søkes spesielt om å få være i barnehagen i Juli til Daglig leder Inger Lise Wølner. 

Foreldre som har fått innvilget innteksgradert foreldrebetaling, fått innvilget gratis kjernetid eller søskenmoderasjon på fastpris og betaler for hele Juli følger disse kontraktene også i Juli og for august hvis ønskelig (1/2 betalingsmåned i august blir da frem til skolestart).


Hovedferien til barnehagen for barn som har barnehageplass er i uke 28-29-30-31

De som ikke har meldt ønsker innen 30.april blir satt automatisk opp på ferie i 3 av disse 4 ukene etter dialog med barnehagens foreldre. Endringer etter fristen må meldes skriftlig til daglig leder Inger Lise Wølner. Det er mulig å få avslag dersom dette vil påvirke lovfestet pedagog eller bemanningsnorm.

Dette er av hensyn til gruppesammensetning og bemanning. Det er viktig for oss at barnehagetilbudet på sommeren er spesielt, trygt og godt for barna. 

Alle som slutter i barnehagen har siste ordinære betalingsmåned i Juni. 

Siste barnehagedag er da 30.juni. 


Ønsker en barnehageplass i sommerbarnehagen som er  i Juli eller august må dette søkes særskilt om til daglig leder Inger Lise Wølner. 

Betaling for dager i Juli eller august blir da ut i fra dagspris eller maxpris. 

Alle barn må ha min 3 uker sammenhengende ferie innenfor skolens ferieordning. Det er mulig å søke om andre ordninger. Dette må gjøres skriftlig til daglig leder Inger Lise Wølner. mob.90968719

Nytt barnehageår starter etter de 2-3 planleggingsdagene i medio august. 

I Belmar Barnehage kan nye barn starte opp i barnehagen fra 01.Juli etter særskilt søknad. 

Barnehageplass betales for Juli ut i fra antall benyttede dager (kr.300,- pr dag) opp til lovfestet maksimalpris på kr. 2 910,- + matpenger på kr. 500,- Inntektsgradert foreldrebetaling, gratis kjernetid og søskenmoderasjon er også gjeldene i Juli måned.

Dersom barna kommer fra andre barnehager (overflyttinger) bør også disse barna ha 3 uker sammenhengende ferie fra barnehagen før de starter opp i ny barnehage. 

Viktig: 
De foresatte får en regning hver måned med forfall den 1. 
Det er meget ønskelig at dere oppretter E-faktura på regningen da blir det lettere for dere og oss:-)

For å benytte barnehagen i Juli må betaling for forrige barnehageår være betalt. 

For å benytte barnehagen i juli etter sluttdato 30.06.2018 må betaling for Juli være betalt forskuddsvis innen 15.06. 

For å starte på et nytt barnehageår i august må forrige barnehageårs regninger være betalt. 
Det er forskuddsvis betaling på barnehageplass - 01. i hver måned er faktura dato. 

Alle avvik fra det ordinære må tas skriftlig med daglig leder Inger Lise Wølner. 
Det er alltid muligheter for å se gode på løsninger på det meste :-) Det er finnes ingen dumme spørsmål. 
Vi er her for å hjelpe dere. 
Tro på det! 

Belmar barnehage mener at:

*  Barnehagens utgifter skal være forutsigbare. Ingen tilleggsregninger. 
*  Vi har tre måltider med mat, to til tre varmmåltider pr. uke.  
*  Referanseområdene i skogen med alle fasiliteter som nyttes av barnegrupper tre dg. pr. uke. 
*  Vi har valgt en høyere bemanning på turdager av sikkerhetsmessige årsaker. 
*  Spesialtilbud til barnehagens førskolebarn, der teaterbesøk, svømmehall, lekeland, overnatting, museumsbesøk, utflukter med mer er inkl i prisen. 
*  Mulighet for bedriftsavtaler - Jfr barnehageavtalen.

Webløsning fra WebSys