Turene våre


Dette er noen av stedene vi drar til i nærmiljøet vårt.
5-6 åringene på tur til Horten, til Midgarsenteret for å se universet utstillingen, samt få oppdatert "gammel" kunnskap om vikinger.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys