Ferie og Fritid


Et tilbud for førskolebarn, skolebarn, ungdom og barnefamilier, før og etter skoletid, i helger og i alle skolens ferier.

Varierete spennende sansemotroiske aktiviteter, sunde gode måltider, leksehjelp samt innføring i, og positive erfaringer med ulike årstidsbetonte sport og fritidsaktiviteter.

Vi kommer til å benytte alle de flotte mulighetene som ligger rundt i nærområdet, samtidig som vi kommer til å samarbeide nært med ulike frivillige lag og foreninger.

Individuelle tilbud for enkelt barn med stor fleksibilitet innenfor fastsatte rammer.  

 

Webløsning fra WebSys