OMSORG OG AVLASTNING


Et omsorg og avlasningstilbud for barnehage- og småskolebarn i Notodden Kommune og i Tønsberg Kommune for barn i alderen fra 2 til13 år.

Dette er et tilbud til barn som er bosatt max 1-1,5 times kjøreavstand fra avlastningsboliger - feriesteder som benyttes til tilbudet.

Etter snart et års drift ser vi at dette er godt tilbud for de barna og de familiene til barna som benytter tilbudene.

Ferie og Fritidstilbudet, kombinert med omsorg og avlastning ser vi er et godt suplement til offentlige tilbud. Primært fordi vi gir generelle tilbud til barn som ofte er andre brukergrupper enn de som vanligvis benytter de tradisjonelle offentlige tilbudene.
 
Tilbud for barn i alderen 2 til 13 år. Tiidsbegrenset og i henhold til forhåndsavtalt turnus basert på faste forhåndsavtalte iforhold til dager - faste uker - og eventuelt faste måneder i året.

Alle våre tilbud er pedagogisk tilrettelagt og baseres på aktiviteter og opplevelser. Tilbudene inkludererer faste avlastere / omsorgspersoner med primæransvar for enkeltbarn og små barnegrupper.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys