Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05FNs menneskerettighetskonvensjoner


FNs menneskerettighetskonvensjoner er retningsgivende for vårt daglig pedagogisk arbeid.

Vi er en fleksibel virksomhet der lek og læring, sansemotorikk, naturopplevelser, drama og kreativitet preger barnehagens innhold.

Humor og glede er viktig for oss, i vår barnehage skal det være morro å være.

Hvert barn er unik, barnehagens viktigste og mest betydningsfulle person.

Foreldresamarbeid har høy prioritet.Vi skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte, og arbeider systematisk og målrettet for å lykkes.Webløsning fra WebSys