Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Virksomhetsplan


Kattekleiv Barnehage as og Belmar Barnehage as sine virksomhetsplaner er tredelt.

1. Virksomhetens langtidsplan - 2012 - 2015
2. Årsplan for 2012 / 2013
3. Månedsplan

Virksomhetsplanen er barnehagenes langstidsplan og den endres lite fra år til år. Virksomhetsplanen synliggjør de formelle rammene og målsetningene knyttet til pedagogisk arbeide i våre virksomheter.

Virksomhetsplanen er grunnbjelken i daglige arbeid og er det arbeidsredskapet som synliggjør hva vi gjør, hvordan vi tenker, hvordan vi arbeider og samhandler med barn, med foreldre, og arbeidskolleger i tråd med det til enhvert tids gjeldene lovverk og forskrifter for barnehagedrift.

Virksomhetsplanen er en formalisert utgave av vårt daglige liv.


Årsplan

Er barnehagens hovedplanlegger for innehverende barnehageår og er formet som en årskalender. Årsplanen synliggjør de viktigste satsingsområder dette barnehageår, samtidig som for oss viktige hverdagsaktiviteter som drama, kreativitet, sansemotorisklek og naturopplevelser presenteres og synliggjøres. Hver barnehage har sitt eget satsingsområde, hver avdeling har egne pedagogiske satsingsområder som tar utgangspunkt i, og som synliggjør rammeplanens fagområder i praktisk handling. Her har vi et uttdrag av det vi står for felles, samtidig som vi informere om daglivet i barnehagen. Hvordan vi arbeider for å nå våre hovedmålsetninger.

Det finnes bare en viktig person i vår barnehage, og barnehagens visjon tar utgangspunkt i dette. 

Menneskeskikk handler for oss om hvordan vi er ovenfor for hverandre, hvordan vi som mennesker kan ha det bra sammen, ha det fint sammen og være glade sammen. Menneskesikk er at vi oppfører oss på en slik måte at andre liker oss.

Barnehagens visjon:

"Gode minner - Læring for livet"

Våre barn skal ha et minnerikt og innholdsrikt barnehagetilbud krydret med mye humor og glede. 

I våre barnehager er det lov å ha det gøy.


Månedsinformasjon

Hver måned synliggjør barnehagens pedagogiske innhold til alle foreldre, ansatte og andre samarbeids-partnere.

Dette er barnehagens viktigste kommunikasjonsmiddel, og arbeidsredskap.

Her synliggjøres våre målsetninger i praksis. Her evaluerer vi vår virksomhet. Her gis rett informasjon til rett tid!!

Dagsdokumentasjon og barnas mapper - barnehageweb. 

Hvert barn har tilgang til egen dokumentasjonsmappe der vi legger ut bilder og informasjon om dagen i dag i barnehagen.

Her finner dere de siste bildene fra deres barn og deres barns avdeling.

Praktisk informasjon til nye foreldre
Dette er et mer praktisk hefte som blir sendt ut til alle nye foreldre som har fått barnehageplass for sitt barn i Kattekleiv Barnehage as sine eller Belmar Barnehage as sine barnehager.

Dette er et hefte som forteller om dagliglivet i vår barnehage på en praktisk og informativ måte.

Kontantstøtten kan tidligst gis fra måneden etter at barnet fyller ett år og maksimalt fram til og med kalendermåneden før barnet fyller tre år, til sammen 23 måneder.
Les mer >>
Her finner du de nyeste årsplanene.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys