Kattekleiv Kompetanse


" Det er når vi mestrer motgang eller forandring vi vokser"

"Skal vi vokse og utvikle oss, må vi forandre oss ved å tenke nytt og tenke enkelt"

"I relasjon med mennesker utvikler vi oss sammen"

"Verdiskapende samhandling mener jeg er nøkkelen til morgendagens organisasjons suksesser"Kompetanse- og kvalitetsutvikling av barnehager og andre barne- omsorgs- relaterte virksomheter.Veiledning i barneomsorgsutviklingsprosesser, politiske- og økonomiske prosesser, pedagogisk ledelse samt veiledning av foreldre, barn og pedagogisk personale i barneomsorgsrelaterte virksomheter.

Kurs, foredrag, personlig og gruppeveiledning, rådgivning og coaching i forbindelse med utviklingsprosesser.

Kontakt: Inger Lise Wølner
Mob.90968719
e.post: ingerlise@kattekleiv.no

for informasjon, eventuelt konsultasjon.

Webløsning fra WebSys