Artikler


Her har jeg samlet noen artikler jeg synets er bra og som kan være viktige for foreldre og andre som er i daglig relasjon med barn.
 
Her har jeg samlet endel linker til Dagbladet sin faste spalte på Lørdager der Familieterapeaut Jesper Juul svarer på endel spørsmål gjeldene familieliv, barneoppdragelse og parforhold.
Les mer >>
Her har jeg samlet endel for meg viktig forskningsmateriale knyttet til blant annet barn, barnsoppvekstvilkår med mer.
Les mer >>
Her har jeg samlet stoff som jeg finner vesentlig for den pedagogikk og de inntrykk vi ønsker skal komme til uttrykk. Noe av den kunnskap vi ønsker å formidle til våre barn... +++
Les mer >>


Webløsning fra WebSys