Kattekleiv Kompetanse


Etablert i januar 2004. Daglig leder er Inger Lise Wølner.

Inger Lise er en gunder og ideutvikler med bred veiledningskompetanse. Abeidsfelt; Sosialt entreprenørskap, organisasjonsutvikling, personlig vekst og personlig utvikling.

Ved hjelp av peagogiskveiledning hjelper hun deg å finner essensen "i din drøm" og som din coach får du den nødvendige hjelp og støtte til å få realisert den.


"Enkelmennesket i fokus".
Samarbeid om å kvalitetssikre og dokumentere det pedagogisk innhold i barnehager og andre barneomsorgsrelaterte virksomheter.

Samarbeid om kompetanseheving av ansatte og foreldre i barnehager og andre barneomsorgsrelaterte virksomheter

Samarbeid for å sikre barn i ikke-kommunale barnehager likeverdige og kvalitesmessig gode oppvekstvilkår.

Samarbeid om kunst og kulturformidling og entreprenørskap.

Les mer >>


Webløsning fra WebSys