PEDAGOGISKE VIRKSOMHETER


Verdiskapende samhandling;
- Et sukesskriterie for morgendagens virksomheter.

Lykkelige barn
- Positive erfaringer, stimulerende læringsarenaer, humor og glede..

Positive ansatte med sterk integritet, som vet å tilrettelegge for gode læringsarenaer for barn.

Vi har følgende ulike pedagogiske virksomheter tilknyttet vårt nettverk.
 
Trivelige boliger tilrettelagt for barn og barnefamiliegrupper i alderen 0-12 år. Egne boliger tilrettelagt for ungdom.

Nært samarbeid med barnehager, nærmijøskoler, SFO ordning, og ferie og Fritidsordninger. Individuelle læringsarenaer i egne skolelokaler også for barn med spesielle behov. Transport til å fra barnets ordinæreskole og barnehage ved behov.

Faste omsorgspersoner som har primæransvar for barn, barnegrupper.
Les mer >>
Noen barn trenger en liten pause fra sin ordinære skole, sin barnehage, samtidig så trenger barnet et sted å være, et sted å få omsorg og opplæring i hht. sin opplæringsplan. Vi tilbyr dette, og samarbeider med barnets lokale skole / barnehage.

Vi har spesialpedagoger, pedagoger med førskolelærerutdanning og lærerutdanning, vernepleiere og andre yrkesgrupper med høy kompetanse.
Les mer >>
Daglig leder Inger Lise Wølner eier tre barnehager og drifter fire barnehager i Notodden Kommune, samt eier og drifter en barnehage i Tønsberg Kommune.

Kattekleiv Barnehage ble etablert 1.oktober 1990. Den første av barnehagene Inger Lise Wølner eier og drifter selv.

Inger Lise har arbeidet veileder i utbyggingsprosesser i et 30 talls barnehager i tidsperioden fra
Les mer >>
Fritidsklubb i klubbhuset til Snøgg for barn i alderen 5-12 år, basert på aktiviteter, naturopplevelser og allsidige sportslige og forskningsbaserte erfaringer. Frokostklubb for barn og ungdom daglig fra kl. 06.30.

Transport til og fra skole med minbuss, eventuelt en av virksomhetens 7 setere.

Egen transportordning for barn tilhørende andre skolekretser enn Sætre Skole på morgen, til- og fra- skolen, samt hjem etter SFO ordning.
Les mer >>
Trivelige hus, feriehus, hytter og gårdsbruk i byer, på fjellet, i skogen og ved sjøen som kan benyttes av barn og deres omsorgspersoner i forbindelse med helgeopphold, ferieopphold.

Egne biler og minibuss som kan benyttes til kortere og lengre turer - Positive erfaringer og opplevelser for barn og barnegrupper.
Les mer >>
I samarbeid med Notodden Pike og Guttemusikkorps og Kulturskolen i Notodden Kommune tilbyr vi nå tilsyn, transport, mat og aktiviteter for barn rett etter skoletid.

Barna blir hentet på skolen, og får transport til Skoand aktivitetsenter hvor barna har tilsyn, får mat, får musikkundervisning individuelt og i gruppe.
Les mer >>
Noen barn trenger ekstra hjelp og støtte til å være med på ulike fritidsaktiviteter.

Vi har dyktige fritidskontakter og avlastere som kan være med barna på ulike aktiviteter, se de, følge de, hjelpe de til å lykkes.
Les mer >>
Vi har kompetente ansatte som kan være med å bistå, hjelpe familier i en vanskelig livvsituasjon.

Indivituelt tilrettelagt; Inkluderer foreldreveiledning og coaching.


Les mer >>
Et kortids pedagogisk leketilbud og aktivitetstilsbud for barn i alderen 2-4 år som venter på barnehageplass, for barn i asylmottak for minoritetspråklige barn, eventuelt andre som kan ha nytte av tilbudet. Tilbudets maksvarihet er 4 timer pr. dag.
Les mer >>
Støtte og hjelp til barn og unge som trenger å bli sett, trenger litt bistand og hjelp på ulike sosiale arenaer, slik at de kan lykkes, få venner og ha det gøy sammen med gjevnaldrene barn og unge.

Vi har dyktige personlig støttekontakter for barn og ungdom som arbeider en til en eller en i gruppe med pedagogisk veiledning og tilrettelegging!
Les mer >>


Webløsning fra WebSys