Veiledning


Kattekleiv Kompetanse tilbyr veiledning til foreldre, barn og ansatte i pedagogiske virksomheter som barnehage, skole og skole Fritidsordninger.

Individuell og gruppeveiledning.

.
.
Kattekleiv Kompetanse kan bidra med pedagogiskveiledning, kurs og kompetanseheving til deg personlig, til en en personalgruppe, foredre og foreldregrupper, der formålet er individuell personlig vekst og utvikling.

Vår definisjon er at dette er en målrettet profesjonell samtale der veileder har et medansvar for kvaliteten på samtaleforløpet. Veiledningen baserere seg på et avtaleforhold og er derfor kjennetegnet av struktur og progresjon. I veiledening er det veisøker (foreldre, student, ansatt, elev...) som er i fokus. Veiledning er en måte å stimulere egen læring (Løv.90)

Veiledning er for oss en profesjonell samtale som inkluderer rådgivning, supervisjon, konsultasjon, mentoring og coaching.
Les mer >>


Webløsning fra WebSys