Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Høringsuttalelse fra SU Sætrebo


Samarbeidsutvalget i Sætrebo barnehage ønsker ny og forenklet modell for finansiering av våre barn i private barnehager

Samarbeidsutvalget har gjort seg kjent med hovedspørsmålet i den viktige
og pågående høringen


om fremtidig finansieringen av private barnehager. To nye modeller er ute på
høring og én av disse skal tre i kraft fra 1. januar 2016.Samarbeidsutvalget i Sætrebo barnehage ønsker at forslaget til ny og forenklet modell for
finansiering av barn i private barnehager blir foretrukket.Vi vil med dette gi uttrykk for at vi også forventer at Notodden kommune, i sitt svar til Utdanningsdirektoratet, velger å
støtte kravet om en ny og enklere modell for finansiering.Dette gir vesentlig større forutsigbarhet i beregningen
av tilskuddet. Dagens situasjon gjør det vanskelig å drifte på en god måte når
tilskuddet endres halvveis ut i året. Notodden kommune er i en vanskelig
økonomisk situasjon, noe som gjør at de prioriterer lite penger til sine egne
kommunale barnehager. Og vi private får igjen da 98 % av dette. Sætrebo barnehage
er en barnehage som har satset sterkt på kvalitet både på ansatte og
bygningsmasse. Dette er utfordrende med dagens uforutsigbare og til dels
urettferdige system.

Vi vil minne om at kommunen som barnehagemyndighet for alle kommunens offentlig
godkjente barnehager 

skal ivareta interessene til hele barnehagesektoren i sitt
høringssvar, også ansatte, foreldre og barna i private barnehager. Her er tre viktige grunner til
at vi ønsker en ny modell for finansiering av private barnehager:· Legger
til rette for økt kvalitet og en bemanningsnorm i barnehagene· Forenkler
dagens svært kompliserte og ressurskrevende system· Gir en
mer rettferdig fordeling av tilskudd til barn i barnehager Foreldre
betaler det samme – store forskjeller i bemanning og tilskudd Kommunen vil i ny modell, slik vi forstår forslaget, kunne
styre kvaliteten i alle barnehagene, gjennom å gi et tilskudd til barn i
private barnehager som i all hovedsak blir regnet ut i fra hva lokalpolitikerne
bestemmer skal være lokal bemanningstetthet.Med tanke på at foreldre – med barn i både kommunale og private barnehager –
betaler den samme maksimalprisen, er dette både rett og rimelig, og følger et
rettferdighetsprinsipp som barnehagen ikke kan kontrollere skjer gjennom dagens
svært kompliserte modell.Ny modell vil gi oss ansatte og foreldre innsyn og forståelse for hva slags
tilskudd vår barnehage får for å levere kvalitet på ukentlig basis til våre
barn. Barnehagen, ansatte og foreldre vil kunne være trygg på at våre barn får
de tilskuddene de har krav på.Dagens kompliserte modell er det umulig for hver enkelt barnehage å sette seg
inn og kontrollere.Ny modell gir en sikkerhet for hvilken bemanning og grunnlag for kvalitet våre
barn skal få.

Vi er kjent med Stortingets samlede løfter om en nasjonal bemanningsnorm innen
2020
(
http://www.enbedrebarnehage.no/dette-mener-partiene).Ny modell, slik vi forstår det, vil ifølge barnehagen og de ansatte gi en helt
annen forutsigbarhet i planlegging av kvalitet og kvalitetsutvikling. Det er en
stor fordel at ny modell da også er laget for at Stortinget endelig – etter
mange års debatt og krav fra FUB, Barneombudet og stort sett alle aktører i
barnehagesektoren – enkelt kan implementere en nasjonal bemanningskvalitet og
andre kvalitetskrav i den foreslåtte nye finansieringsmodellen.Dette høres svært vanskelig ut å gjennomføre kvalitetskrav i dagens system som
barnehagen helt klart uttrykker vil kreve analyse av kommunale utgifter ned på
barnehage- og bilagsnivå. På vegne av Samarbeidsutvalget Siri HildonenLeder foreldreutvalget i Sætrebo barnehage


Kopi er gått til: Kopi: Kommunen v/ordfører Jørn Christensen, rådmann Svein Aannestad og barnehageansvarlig Margrete H. Haga Lindeland

Kopi: Politikere i kommunestyret
Kopi: Barneombudet og Foreldreutvalget for barnehager  
Webløsning fra WebSys